top of page
Oferta

W swojej pracy Marta specjalizuje się w różnorodnych prezętujacych się problemach.

Marta wspiera klientów, którzy doświadczają:

 • niepokój/ lęk

 • niepokój/ lęk społeczny

 • depresja

 • niska samoocena

 • stres

 • gniew/ złość

 • wydarzenia traumatyczne

 • zaburzenia osobowości

 • samookaleczenia i myśli samobójcze

 • problemy w relacjach

 • wczesny rozwój dzieciństwa

 • przywiązanie

 • współzależność

 • trauma

 • burn out & exhaustion

 • personality disorders

 • self-harm and suicidal ideation

 • relationship issues

 • early childhood development

 • attachment

 • codependency

 • life transition 

Counseling

Individual Counselling session

Price: 60 €

 Time: 50 minutes

Session takes place once a week

Online counselling via Skype available

To miejsce, gdzie terapeuta i klient spotykają  się i wspólnie pracują, w bezpiecznej, troskliwej i poufnej atmosferze. To właśnie przestrzeń i relacja terapeutyczna dają ci możliwość zbadania swoich uczuć, przekonań i zachowań.

To miejsce, w którym Ty i Twoje potrzeby jesteście w centrum uwagi.

Ty decydujesz o tym, na czym chcesz się skupić i co odkrywać.

Indywidualna sesja konsultacyjna

Cena: 60 €

Czas: 50 minut

Sesja odbywa się raz w tygodniu

Dostępne sesje online przez Skype

Jest to rodzaj terapii, która koncentruje się na potrzebach i samopoczuciu małych dzieci i młodzieży; oferuję pomoc w usuwaniu ukrytych trudności, które mogą wpływać na rozwój dziecka.

Jest to proces oparty na współpracy pomiędzy rodzicami, dzieckiem i terapeutą.

Sesje dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Cena: 60 €

Czas: 50 minut

Pierwsza konsultacja odbywa się tylko z rodzicami

Kid's Playing Outdoor

Child and Adolescent sessions for Under 18

Price: 60 €

Time: 50 minutes

First consultation takes place with parents only

It is a collaborative process between young person, parents and therapist.

Couples Therapy

Individual Counselling session

Price: 60 €

 Time: 50 minutes

Session takes place once a week

Online counselling via Skype available

Jest to rodzaj terapii, która pomaga osobom doświadczającym trudności w związku/ relacji romantycznej.

Pary mają możliwość zgłębiania problemów wynikających z ich związku w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

Oferuję pomoc w uzyskaniu wglądu w wasz związek i rozwiązywaniu konfliktów.

Terapia par

Cena: 100 €

Czas: 90 minut

Sesja odbywa się raz na dwa tygodnie

Dostępne sesje online przez Skype

© 2019 by Marta Jaworska, Psychologist

bottom of page